Jeruzalem
Beersjeba
Jericho
Qumran
Geschiedenis
Bethlehem
Hebron
Jordaan- Dode Zee
Masada
Nazareth
Tiberias- Tabgha
Kapernaüm
Akko
Haifa
Caeserea
Tel-Aviv
Jaffa
Foto's allerlei
Onze reisfoto's
Bethlehem BETHLEHEM

Bethlehem (in het Hebreeuws: broodhuis, in het Arabisch: vleeshuis) is gelegen op verscheidene heuvels ongeveer 9 km ten zuiden van Jeruzalem en heeft nu pim. 40.000 inwoners en ligt op 850 m. boven de zeespiegel.
Op de vruchtbare heuvelterrassen rond Bethlehem werken maar weinig mensen, de meeste inwoners van Bethlehem verdienen hun brood in de toeristische industrie.
De Kruisvaarders brachten er de parelmoer-industrie, waarvan vele religieuze voorwerpen gemaakt worden, evenals van olijfhout. De oorsprong van Bethlehem gaat terug tot diep in het verleden, tot de tijd van de aartsvaders.


Het wordt al genoemd in de Bijbel in verband met de dood van Rachel: Rachel beviel en had een zware bevalling en stierf in haar barensnood, nadat zij haar zoon nog Ben-Oni genoemd had. Zijn vader echter noemde hem Benjamin. Zo stierf Rachel en werd begraven op de weg naar Efrath, dat is Bethlehem.
Bethlehem was ook de achtergrond van de geschiedenis van Ruth, de Moabietische en Boaz. Eiimelech en zijn vrouw Naomi vertrokken uit Bethlehem ten tijde van een hongersnood en gingen met hun twee zonen naar de velden van Moab. Na de dood van haar man en twee zonen keerden Naomi met haar schoondochter Ruth naar Bethlehem terug. In Bethlehem ontmoette Ruth Boaz en trouwde met hem. Ruth is de overgrootmoeder van David en Bethlehem was dus de stamplaats van het huis van David.
Om deze reden ging dan ook Jozef, die voortkwam uit een tak van het huis van David, naar Bethlehem voor de volkstelling. David is in Bethlehem geboren en bracht zijn jeugd door met het hoeden van de schapen van zijn vader Isaï op de heuvelachtige velden van Efratha. Hier werd David uitverkoren door God en tot koning over Israël gezalfd door de profeet Samuël.. De gebeurtenis die echter de kleine stad Bethlehem onvergetelijk maken zou, was de geboorte van de Heere Jezus in een van zijn grotten, in een beestenstal.
Reeds 750 jaarvoorde geboorte van Christus schreef de profeet Micha: En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël”. Deze profetie ging in vervulling toen keizer Augustus een bevel uitvaardigde tot het houden van een volkstelling in alle provincies van het Romeinse Rijk en daar Jozef uit het huis en het geslacht van David was, vertrok ook hij uit Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zichte laten inschrijven met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Terwijl zij daar waren werden de dagen vervuld dat ze baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem neder in een kribbe, omdat er geen plaats voor hen was in de herberg.
In Bethlehem zijn nog steeds een aantal oude huizen die gebouwd zijn over kalksteengrotten. Deze grotten zijn zeer oud en gelijk aan de geboortegrot. Vermoedelijk is Jezus geboren in een van deze oude grotten en niet zoals de westerse traditie aangeeft in een stal.


Bethlehem

Hadrianus, na het verslaan van de tweede Joodse opstand in 135 na Chr., ontheiligde Bethlehem zowel als Jeruzalem, door er de afgodendienst in te stellen. Hadrianus heeft op de plaats van de geboortegrot een tempel gebouwd ter ere van Adonis, de god van schoonheid en liefde.
Zijn zorgvuldige ontheiliging van de grot heeft ervoor gezorgd dat de plaats voor de toekomst geheel bewaard gebleven is. Hadrianus tempel stond boven de geboortegrot gedurende twee eeuwen, tot deze door koningin Helena vernietigd werd. Koningin Helena, de moeder van keizer Constantijn bekeerde zich tot het christendom in 313 en maakte het christendom tot officiële staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. In 325 bezocht Helena het Heilige Land en bouwde drie kerken, de eerste over Calvaria en het graf van Christus, de tweede over de geboortegrot in Bethlehem en de derde op de top van de Olijfberg.
In Bethlehem zowel als in Jeruzalem was het geen probleem om de juiste plaats vast te stellen. De vaststelling vond plaats op grond van geschreven documenten en tevens naar de mondelinge overlevering van vader op zoon. Christelijke overlevering gaf aan dat de geboortegrot van Jezus zich moest bevinden aan de oostkant van het dorp onder de tempel van Hadrianus. De tempel werd afgebroken en men vond inderdaad de geboortegrot volledig intakt.
Dan bouwt Constantijn zijn schitterende basiliek, rijk versierd met marmer, fresco’s en mozaïeken. Hij eerde de kerk met koninklijke giften, goud, zilver, geborduurde wandtapijten, omdat hij er in het bijzonder in geïnteresseerd was dat de geboortekerk een gedenkteken van de vroomheid van zijn moeder zou zijn.
In 529 kwamen de Samaritanen van Nabloes in opstand tegen de christelijke byzantijnse regering en plunderden het platteland en Bethlehem. Door brand en plundering werd de Geboortekerk zwaar beschadigd.
De mozaiekvloer van Constantijns kerk, onlangs ontdekt, werd gevonden met een laag verbrande tegels en een dikke laag as.
De Patriarch van Jeruzalem stuurde St. Sabbas naar keizer Justinianus om zijn hulp te vragen voor het herstel van de kerk. De keizer stuurde een afgezant met een reusachtig bedrag aan geld en schreef naar zijn vertegenwoordiger in Palestina het inkomen van het land aan zijn afgevaardigde over te geven zodat hij een nog grotere en nog mooiere kerk kon bouwen dan die van keizer Constantijn. De keizer was niet tevreden met de uitvoering van het werk, hij beschuldigde zijn afgevaardigde ervan geld in eigen zak gestoken te hebben en liet hem onthoofden. De kerk van Justinianus staat er nog steeds. Hoewel het gehele prachtige binnengedeelte in de loop van de eeuwen beschadigd werd, heeft de wezenlijke vorm zich niet gewijzigd.
In 614 vielen de Perzen het Heilige Land binnen. Hoewel, volgens sommige geschiedkundigen, zij meer dan 300 kerken en kloosters volledig verwoestten, was de Geboortekerk de enige kerk die voor vernietiging gespaard gebleven is. Dit kwam omdat zij in de Geboortekerk een mozaïek zagen, voorstellend de drie wijzen uit het oosten in perzische kledij, die het Christuskind aanbaden. Het zien van dit mozaïek heeft hen er van weerhouden hun vandalistische praktijken ook hier uit te voeren. Gedurende de tijd van de Kruisvaarders had de kerk dringend herstel nodig. De oude marmeren stenen vloer werd vervangen, het oude dak van cederhout werd bedekt met lood, de zijmuren bedekt met marmer en in het bovenste gedeelte van het schip bracht men schitterende mozaïeken aan.
In het jaar 1100 werd de eerste koning van het Latijnse Koninkrijk, Boudewijn, gekroond op kerstdag in de kerk van Bethiehem. Hij weigerde met een gouden kroon gekroond te worden in Jeruzalem, waar Christus met de doornenkroon gekroond werd. Zijn opvolger Boudewijn II werd eveneens in Bethlehem gekroond.
 

Bethlehem 1- Geschiedenis
Bethlehem 2- Geboortegrot en kerk- Ster- Herdersveld Efratha- Rachels graf

Jeruzalem
Beersjeba
Jericho
Qumran
Geschiedenis
Bethlehem
Hebron
Jordaan- Dode Zee
Masada
Nazareth
Tiberias- Tabgha
Kapernaüm
Akko
Haifa
Caeserea
Tel-Aviv
Jaffa
Foto's allerlei
Onze reisfoto's