Jeruzalem
Beersjeba
Jericho
Qumran
Geschiedenis
Bethlehem
Hebron
Jordaan- Dode Zee
Masada
Nazareth
Tiberias- Tabgha
Kapernaüm
Akko
Haifa
Caeserea
Tel-Aviv
Jaffa
Foto's allerlei
Onze reisfoto's
Haifa

HAlFA

Haifa, dat in het begin van de vorige eeuw een kleine stad van nauwelijks 10.000 inwoners was, is nu de derde stad van Israël met een bevolking van een kleine 300.000 inwoners, en de belangrijkste haven van het land met de grootste concentratie van zware industrieën. Er zijn diverse soorten industrie, onder meer olieraffinaderijen en chemische industrie. Door de hoogteverschillen is de luchtvervuiling echter beperkt tot een klein gebied.

Het ligt aan de mooiste baai van de Middellandse Zee, op de helling van Israëls aantrekkelijkste heuvelrug, de Karmel. Doordat de stad deels op de berg Karmel is gebouwd, heeft men vanuit veel plekken in de stad een zeer mooi uitzicht op de zee. Het Karmelgebergte strekt zich van de stad uit naar het zuidoosten.
De oorsprong van Haifa is onbekend. Zijn naam wordt niet vermeld vóór de 3e eeuw na Chr. en verschijnt voor het eerst in de Talmoedische literatuur.
Haifa is niet verbonden met enige belangrijke militaire of historische gebeurtenis. Haifa werd opeenvolgend bezet door de Kruisvaarders, Arabieren, Turken en de Engelsen.
Theodoor Herzl, de stichter van het Zionisme bezocht Haifa in 1889 en voorspelde zijn toekomstige groei. Zijn lof bewoog duizenden immigranten zich in Haifa te vestigen en zodoende is het nu één van de belangrijkste steden van Israël.


Berg Karmel
Karmelberg
De Berg Karmel met de beek KisonBAHAI TEMPEL
Archiefgebouw van Baha'isten.

Baihiatempel

Haifa is het centrum van de Bahaigodsdienst met ongeveer 6 miljoen aanhangers.
De Bahai-sekte begon in Perzië in 4844, haar leiders werden naar Akko verbannen.
Het bahá'í-geloof is ontstaan uit het Bábi-geloof. De Stichter, Bahá'u'lláh (1817-1892), wordt door de bahá'ís beschouwd als de, tot nu toe, laatste in de reeks 'Boodschappers van God' waartoe volgens hen bijvoorbeeld ook Mozes, Boeddha,Christus en Mohammed behoren.
Bahá'u'lláh erkent de godsdienststichters, die zich in de verschillende voorgaande tijdperken tot de mensheid hebben gericht.
Zij geloven in de broederschap van alle mensen, in de eenheid van alle geloven, in een gemeenschappelijke wereldtaal en dat God al Zijn proteten heeft uitgezonden om dezelfde boodschap te verkondigen.
Het centrale thema in de boodschap van Bahá'u'lláh (Glorie van God) luidt dat de mensheid één ras vormt en dat de dag gekomen is dat zij zich moet verenigen tot één wereldgemeenschap.
Hij zegt: "De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn".
Zij hebben een zeer fraaie tempel in Haita, die zij beschouwen als hun heilige stad.


Jeruzalem
Beersjeba
Jericho
Qumran
Geschiedenis
Bethlehem
Hebron
Jordaan- Dode Zee
Masada
Nazareth
Tiberias- Tabgha
Kapernaüm
Akko
Haifa
Caeserea
Tel-Aviv
Jaffa
Foto's allerlei
Onze reisfoto's