Jeruzalem
Beersjeba
Jericho
Qumran
Geschiedenis
Bethlehem
Hebron
Jordaan- Dode Zee
Masada
Nazareth
Tiberias- Tabgha
Kapernaüm
Akko
Haifa
Caeserea
Tel-Aviv
Jaffa
Foto's allerlei
Onze reisfoto's
Hebron

HEBRON

Hebron ligt 33 km ten zuiden van Jeruzalem, gelegen op een hoogte van 1000 meter boven zeeniveau.
De streek rondom Hebron is heuvelachtig, maar de hellingen zijn terrasvormig aangelegd en goed bevloeid. De grond is zeer vruchtbaar en uitstekend geschikt voor de fruitteelt. De beste druiven, die rondom Hebron worden verbouwd, komen uit het dal van Eskol, dezelfde vallei waar de verspieders van Mozes een wijnrank met een druiventros afsneden, die ze met hun tweeën aan een stok moesten dragen.

Hebron, omgeven door fraaie boomgaarden en tuinen, is beroemd om zijn aardewerkindustrie, het bekende handgeblazen Hebronglas en jassen van schapenhuiden.
Glas en aardewerk worden nog steeds op dezelfde wijze vervaardigd als in oude vervlogen tijden.
Hebron is een van de oudste steden van Palestina, volgens Bijbelse gegevens reeds in de 17e eeuw voor Christus gesticht. Dr. Hammond beschouwt Hebron als de oudste stad ter wereld, die constant bewoond was en door muren was omgeven. Hebron werd voor het eerst bekend in de geschiedenis doordat Abraham de stad binnentrok en zich daar vestigde. En Abram sloeg tenten op, en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn en hij bouwde aldaar de Heere een altaar”. Na de dood van Sara kocht Abraham de
spelonk van Machpela om zijn vrouw te kunnen begraven. Abram kocht de spelonk van Machpela van de Hethiet Efron voor vierhonderd sikkelen. De spelonk van Machpela werd het familiegraf van Abraham. Sara, Abraham, Izak, Rebecca, Lea en uiteindelijk Jakob, wiens lichaam uit Egypte werd overgebracht, werden er begraven.

Hebron was de eerste hoofdstad van Davids rijk en bleef de hoofdstad, totdat na 71/2 jaar David Jeruzalem veroverde en haar tot de hoofdstad maakte van geheel Israël. Davids zoon Absalom werd in Hebron geboren en hier bereidde deze de opstand tegen zijn vader voor. Tijdens de Babylonische ballingschap was de stad in handen van Idumeërs, die haar behielden, totdat Juda de Makkabeeër de stad weer heroverde. Voor de verwoesting van Jeruzalem door Titus werd Hebron reeds ingenomen door generaal Cerealis, die de stad in brand stak.
Tijdens de mohammedaanse invasie in Palestina werd de stad begunstigd en werd ze de vierde heilige plaats van de Islam, vanwege zijn relatie tot Abraham, door de mohammedanen ,,Vriend van God” genoemd.
In de 12e eeuw namen de Kruisvaarders Hebron in en een latijnse bisschop werd in Hebron geïnstalleerd. Saladin veroverde de stad opnieuw voor de mohammedanen in 1187. Van 1517 tot 1917, vier honderd jaar lang, was de stad in Turkse handen, totdat zij door de Britten bezet werd in 1917.
Tijdens de Joods-Arabische oorlog van 1948 kwam Hebron in Arabische handen en kort daarna onder Jordaans bestuur.
In de zesdaagse oorlog werd de stad bezet door de Israëliërs. Hebron is een centrum van Joodse studie.

Pottenbakker
Glasblazer
Pottenbakker en glasblazer aan het werk
 

Jeruzalem
Beersjeba
Jericho
Qumran
Geschiedenis
Bethlehem
Hebron
Jordaan- Dode Zee
Masada
Nazareth
Tiberias- Tabgha
Kapernaüm
Akko
Haifa
Caeserea
Tel-Aviv
Jaffa
Foto's allerlei
Onze reisfoto's