Jeruzalem
Beersjeba
Jericho
Qumran
Geschiedenis
Bethlehem
Hebron
Jordaan- Dode Zee
Masada
Nazareth
Tiberias- Tabgha
Kapernaüm
Akko
Haifa
Caeserea
Tel-Aviv
Jaffa
Foto's allerlei
Onze reisfoto's
Jeruzalem, hoog gelegen temidden van het schrale heuvelland van Judeâ, mag zich al 30 eeuwen lang beschouwen als een vorstin onder de wereldsteden. Hoewel niet met aardse goederen gezegend, werd deze stad toch door God uitverkoren, om het bolwerk van het monotheïsme te zijn.

Vanaf haar kale heuvels verkondigden de Profeten en in het bijzonder Christus de onveranderlijke wetten van ethiek en naastenliefde.
Voor de Joden ligt hier het symbool van hun roemrijk verleden en de hoop op een nieuwe toekomst.
De christenen zien daarin de plaats van Jezus’ laatste messiaanse werkzaamheid, de stad, waarin Christus stierf en weer uit de dood opstond.
De mohammedanen zien in haar de stad, waarde profeet Mohammed ten hemel is opgestegen. Jeruzalem, bron van geloof en vrede, de heiligste stad ter wereld, is echter ook een stad van oorlog, terreur en bloedvergieten.

Jeruzalem werd meer dan 50 keer belegerd, 36 keer veroverd en bezet en wel tienmaal verwoest.
De oorsprong van Jeruzalem gaat verloren in het waas van de Oudheid. In de Bijbel wordt er voor ‘t eerst melding van gemaakt ten tijde van Abraham onder de naam van ,,Salem”, wat vrede’ betekent
.
In de 10e eeuw v. Chr. verovert David de stad Jebus(=Jeruzalem) op de Jebusieten, maakt haar tot hoofdstad van zijn Rijk en laat "de Ark des heeren" daarheen brengen.

965-922 v. Chr. Salomo verfraait de stad en bouwt de Tempel.

587v. Chr. De Babyloniërs nemen Jeruzalem in, verwoesten de Tempel en voeren de Joden weg in ballingschap naar Babel.

538 v. Chr.De Joden keren uit Babel naar Jeruzalem terug en herbouwen de Tempel.

332 v. Chr.Alexander de Grote verovert Jeruzalem.

168 v. Chr. Antiochus Epifanus maakt Jeruzalems muren met de grond gelijk.

63 v. Chr. De Romeinen maken zich van de stad meester.

37v. Chr. Herodes tot koning van de Joden aangesteld. Als beroemd bouwkundige verfraaide hij Jeruzalem, ommuurde de stad en herbouwde de Tempel met nog groter pracht dan die van Salomo.

70 n. Chr. Jeruzalem wordt na de onderdrukking van de eerste Joodse opstand doorTitus verwoest.

132-135 Na de onderdrukking van de tweede Joodse opstand onder leiding van bar Kochba bouwt Keizer Hadrianus Jeruzalem weer als een Romeinse stad op en noemt haar Aelia Capitolina. Romeinse tempels verheffen zich nu boven de heilige Joodse en christelijke plaatsen. Aan de Joden wordt het verboden om de stad binnen te komen op straffe des doods.

330 Constantijn verandert Jeruzalem in een christelijke stad.

614 De Perzen bezetten Jeruzalem en verwoesten alle kerken.

636 Jeruzalem gaat in Arabische handen over, die haar bijna 500 jaar in bezit houden.

1099 Jeruzalem door de Kruisvaarders ingenomen, die er hun Latijns Koninkrijk vestigen.

1187 Onder leiding van Saladin wordt de stad door de mohammedanen heroverd.

1517 De stad valt in handen van de Turken en blijft de volgende 400 jaar in hun macht.

1917 Onder leiding van generaal Allenby van het Britse leger wordt Jeruzalem door de geallieerden ingenomen.

1948
Tijdens de Joods-Arabische oorlog wordt Jeruzalem verdeeld tussen Israël en Jordanië.

1949
Jeruzalem hoofdstad van de staat Israël.

1967 Israël verovert tijdens de zesdaagse oorlog de oude stad van Jeruzalem, welk gedeelte in Jordaanse handen was. Jeruzalem opnieuw tot één stad herenigd!

Jerusalem 2- De Poorten
Jerusalem 3- Anna kerk-BadwaterBethesda- Burcht Antonia- Klooster zusters van Sion
Jerusalem 4- Via Dolorosa- Boog Ecco Homo- Heilige grafkerk- Graf van Christus
Jerusalem 5- Berg Moria- Rotskoepel- Opgravingen
Jerusalem 6- Klaagmuur- Olijfberg- Hof en kerk van Gethsémane- Graf van Maria- Russische Magdalenakerk
Jerusalem 7- Dominus Flevit- Joodse begraafplaats- Kidrondal- Hizkia tunnel
Jerusalem 8- Stad en graf van David- Basiliek Dormitio- Berg Sion- Petruskerk-Graftuin
Jerusalem 9- Mea Shearim- Heiligdom van het boek- Knesset
Jerusalem 10- Yad Vashem