Jeruzalem
Beersjeba
Jericho
Qumran
Geschiedenis
Bethlehem
Hebron
Jordaan- Dode Zee
Masada
Nazareth
Tiberias- Tabgha
Kapernaüm
Akko
Haifa
Caeserea
Tel-Aviv
Jaffa
Foto's allerlei
Onze reisfoto's

Nazareth

NAZARETH

Een van de grootste christelijke steden in het Heilige Land is Nazareth. Nazareth bevindt zich op ruim 400 meter boven de zeespiegel.
Deze stad omgeven door heuvels werd door God uitverkoren voerde aankondiging van de geboorte van Zijn Zoon en tevens werd het de plaats waarJezus toenam in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen. Hier bracht Jezus Zijn prille jeugd door, spelend in de straten en op de heuvels, zich in niets onderscheidend van de andere kinderen van Nazareth. Hier bracht Hij Zijn verdere leven door, vermoedelijk werkend naast zijn pleegvader Jozef, die men ,,de timmerman” noemde.
De straten van Nazareth welke er uitgezien moeten hebben als de tegenwoordige nauwe straten, de heuvels die nog steeds dezelfde zijn, vormden de achtergrond van het leven van Jezus gedurende zijn eerste dertig jaren. Ten tijde van Jezus schijnt het dat Nazareth als kleine stad een slechte reputatie genoot, zodat Nathanaël van het naburige dorp Kana uitriep: Kan uit Nazareth iets goeds zijn?”Men leidden Hem op de top des bergs, op dewelke hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen”. Daarna verliet Jezus de stad en vestigde zich in Kapernaüm.
Er is geen datum bekend wanneer Nazareth gesticht werd. De bron, die nog steeds de voornaamste put van de stad (de put van Maria) van water voorziet heeft zeker sinds de oudste tijden, vele mensen aangetrokken, om zich hier te vestigen.Vroeger was Nazareth groter dan een dorp en werd altijd een stad genoemd.
Nazareth heeft geen dramatische geschiedenis. In het jaar 66 na Chr. werd de stad door Vespasianus verwoest en na het neerslaan van de opstand van Bar Kochba werd de stad door vele Joden, die naar Galilea gevlucht waren, bewoond. In 629 werden de Joden uit de stad verdreven door Heraclius, omdat ze in het jaar 614 met de Perzen meevochten tegen de christenen.
Gedurende de Kruisvaardersperiode herleefde de stad en bloeide op. Tancred, de prins van Galilea, herbouwde de stadskerken en kloosters.
In 1187 werd de stad door Saladin ingenomen en in 1263 werd zij doorde kalief Beybars verwoest, daarna bleef de stad volledig in handen van de mohammedanen gedurende de volgende 400 jaren.
In 1620 vestigden zich opnieuw christelijke families in de stad en zo groeide de stad langzamerhand.
Vandaag is Nazareth in Israël de stad met de grootste Arabische gemeenschap. Nazareth heeft een bevolking van 35.000 zielen. De meesten van hen zijn christenen.
Nazareth, na de beroemde Joodse opstand door Joden bewoond, werd pas in de 4e eeuw voor christenen toegankelijk.
In het begin van de 5e eeuw werd ereen kerk gebouwd boven de ,,grot van de aankondiging”, die vermoedelijk door de Perzen in 614 verwoest werd.
Tancred herbouwde de kerk en het klooster in Romaanse stijl; de Kruisvaarderskerk werd in 1263 door kalief Beybars met de grond gelijk gemaakt.
Aan de Franciscanen werd opdracht gegeven een kerk te bouwen in 1730, die zij vergrootten in 1877.
De Franciscanen droomden ervan een kathedraal te bouwen, het mysterie van de geboorte- aankondiging waardig en hun droom werd werkelijkheid gedurende de jaren 1960-1968. Zij bouwden de grootste basiliek in het Midden-Oosten.
Voordat zij met de bouw van de nieuwe kerk begonnen werden er opgravingen verricht over het gehele terrein. Onder hun vondsten was ook het onderstuk van een byzantijnse pilaar met de inscriptie: 'Ex Maria', grieks voor 'eer aan Maria'.

 

Kerk van de gzeboorte-aankondiging
Kerk geboorte-aankondiging

DE KERK VAN DE GEBOORTE-AANKONDIGING

Deze grote prachtige kerk werd gebouwd gedurende de jaren 1960-1968, op de grot van de mogelijke aankondiging van de geboorte. De kerk is een van de grootste heiligdommen in het gehele Nabije Oosten.
De kerk is ontworpen door de Italiaanse architekt Muzio, die door dit ontwerp een grote architektonische bekendheid verkreeg en roem oogstte op het gebied van kerkbouw. Hij bouwde twee met elkaar verbonden kerken, de een boven de ander en was zo in staat de overblijfselen van de oude kerken geheel te bewaren.
De buitenmuren van de benedenkerk volgen geheel de lijnen van de Kruisvaardersbasiliek, behalve dat zij ten westen van de kerk enkele meters meer naar binnen staan, om zodoende afstand te scheppen tussen de drukke hoofdstraat en de kerk.
De twee kerken zijn 24 meter hoog en 39 meter lang. Op één van de gevels is de geboorte-aankondiging afgebeeld. De indrukwekkende koepel is 55 meter hoog. Het dak ervan is bedekt met koper en boven op de punt staat een lantaarn.


Grot geboorte-aankondiging DE GROT VAN DE GEBOORTE- AANKONDIGING

De grot is daar gelegen waar het meest zuidelijke gedeelte van het oude dorp was.
Opgravingen brachten een klein waterreservoir aan het licht met gepleisterde stenen die voorzien zijn van opschriften. Van deze grot neemt de overlevering aan dat hier de aankondiging van de Geboorte plaats vond.

 

Maria bron

DE MARIABRON

De put van Maria te Nazareth is een van de meest authentieke plaatsen in het Heilige Land.
Het was en is nog steeds de enige bron die de stad van water voorziet.
De Grieks-Orthodoxen geloven dat de geboorteaankondiging van de engel Gabriël aan Maria plaats vond terwijl zij water haalde uit de put.
Over de bron heen bouwden zij tenslotte hun eigen kerk.

 

Nazareth Markt


Jeruzalem
Beersjeba
Jericho
Qumran
Geschiedenis
Bethlehem
Hebron
Jordaan- Dode Zee
Masada
Nazareth
Tiberias- Tabgha
Kapernaüm
Akko
Haifa
Caeserea
Tel-Aviv
Jaffa
Foto's allerlei
Onze reisfoto's