Standbeeld van luitenant-generaal Chazal

Het standbeeld van generaal Chazal op de Zegeplaats werd in 1908, in aanwezigheid van 2000 oud-strijders van 1870, onthuld. De kunstenaar is Desenfans.
 

Pierre Emmanuel Felix Chazal werd geboren te Tarbes (Frankrijk) op 1 januari 1808. Zijn familie emigreerde in 1814 naar Brussel. In 1844 werd hij tot Belg genaturaliseerd.

Generaal Chazal was één van de leiders van de Belgische revolutie tegen nederland van 1830. Als minister van Oorlog liet hij het kamp van beverlo ombouwen tot het grootste en belangrijkste kamp van Europa.
Chazal was één van de boegbeelden van de liberale partij. In 1865, toen Chazal minister van Oorlog was, kwam het tot een felle twist met het Antwerpse kamerlid De Laet. Aanleiding tot deze ruzie was het aanwervingsformuller dat afgeleverd werd aan de vrijwilligers voor de Mexicaanse burgeroorlog. De twist eindigde in een duel met vuurwapens tussen belde heren. Chazal verloor en omdat duelleren door de wet van 1841 als misdrijf werd beschouwd, werden beide heren door het Hof van Cassatie veroordeeld.
Chazal staat er rechtop, steunende op zijn zwaard, en omhangen met de offeciersmantel. Op 't voetstuk van het standbeeld ligt een leeuw met erachter een vlag, eikentakken en een geweer. Drie bronzen platen stellen in half verheven beeldbouwwerk taferelen voor uit zijn leven.
 

 

Sluiten