Monument van de Eerste Wereldoorlog
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog werd in 1920 een monument opgericht vr het gemeentehuis van Leopoldsburg. Het stelt de Belgische leeuw voor die zich uit het puin verheft. Aan de voorgevel van het gemeentehuis bevinden zich de gedenkplaten met de namen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Werk van de kunstenaar Jan Burny. Het monument verzinnebeeldt de heldhaftige weerstand van de Belgische Natie en haar kinderen tegen de laaghartige en meinedige overweldiger.
Op de wallen van een fort, vernietigd door de obussen, tekent zich de silhouette af van de fiere en dreigende Belgische leeuw die woest de nationale vlag verdedigt, die door ongetemde moed de stormloop van de barbaren tegen de onoverkomelijke vesting van Vlaanderen breekt. De voorzijde van het monument is versierd door een decoratief teken: een lauwerkroon in eikenbladeren symbool van de kracht - langs weerszijden de palmen van de zege en de glorie; in het midden een gelauwerd zwaard. Rond het monument, opgesteld in het dubbele halve cirkel; de gedenkzuilen van de 30 strijders, gesneuveld voor het vaderland. Op de uiteinden van de halve cirkels verheffen zich de 4 wierrook branders. Voor de gedenkzuilen zijn bloemperken aangelegd die verzorgd zullen worden door de kinderen van de gemeente.
 


 

De vrijheidslinde
De traditie van het planten van een Vrijheidsboom dateert van de franse revolutie. In 1919 werd op initiatief van het gemeentebestuur en de vaderlandslievende verenigingen besloten een boom te plaatsen voor het gemeentehuis, als herdenking aan de bevrijding in ons land. Deze lindeboom is intussen uitgegroeid tot een prachtige sierboom en vormt een geheel met nevenstaand oorlogsgedenkteken

 

Sluiten